Joonimisega saab ladudes ja tootmishoonetes:
  • Suurendada tööohutust
  • Vähendada sõiduvahendite ja inimeste kokkupõrkeid töökeskkonnas
  • Aitab kaasa pinna efektiivsele ja optimaalsele kasutamisele
  • Teha liikumistee tõstukitele ja inimestele
  • Teha kauba ladustamise ja laadimise ala
  • Väljapääsu juurde kauba ladustamist keelav ümbrik